^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Читальний зал наукової та навчальної літератури

 

Зав. читальним залом -

Кочеткова Валентина Іванівна

Тел.:

544-60-31
11-38

Читальний зал наукової та навчальної літератури є підрозділом бібліотеки, що забезпечує обслуговування всі категорії читачів: викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та співробітників університету. У фонді читального залу міститься навчальна, наукова література, дисертації та автореферати дисертацій, збірники наукових праць викладачів університету, неопубліковані матеріали (звіти НДР тощо).

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 18.00

 

 

Останній день місяця -

санітарний
(читачі не обслуговуються)

 


Читальний зал періодичних видань

Зав. сектором -

Сергієнко Світлана Миколаївна

Тел.:

15-30

У фонді читального залу представлено більш ніж 400 найменувань вітчизняних та зарубіжних періодичних видань.
Видача документів з фонду здійснюється без попереднього замовлення.

Обслуговуються всі категорії читачів: викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та співробітники університету.

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 18.00

 

 

Останній день місяця -

санітарний
(читачі не обслуговуються)

 

Читальний зал нових надходжень

Читальний зал нових надходжень представляє найновіші навчальні та наукові документи, збірники наукових праць, конференцій, видання ректорату та викладачів нашого вузу, опорні конспекти, періодичні видання.

Встановлені 4 комп’ютери для професорсько-викладацького складу з пошуковими системами та виходом в мережу Інтернет, які забезпечують доступ до національної та світової інформації, а також до джерел документальної інформації.

В залі можна ознайомитися з щомісячними «Бюлетенями нових надходжень».

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 17.00