^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Право користування бібліотекою надається студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу, науковцям, слухачам курсів, співробітникам університету.
 

Порядок запису у бібліотеку

Запис у бібліотеку здійснюється на підставі бази даних «Читачі» в АБІС «УФД/Бібліотека», що відповідає базі студентів і співробітників КНТЄУ на підставі документів про зарахування студентів і співробітників в університет (накази, списки і т.п.).

 

Для запису пред'являються документи, що засвідчують особу:

студенти – студентський квиток

аспіранти - аспірантське посвідчення

професорсько-викладацький склад - службове посвідчення

співробітники університету - службове посвідчення

 

При записі в бібліотеку читач повинний ознайомитися з Правилами користування бібліотекою КНТЄУ.

Порядок користування абонементом

Навчальна література на абонементі навчальної літератури видається студентам усіх форм навчання на один семестр у кількості, обумовленій відповідно до навчальних планів і програм.


На абонементі наукової літератури література видається:

професорсько-викладацькому складу - на один семестр (кількість - не більше 15 екземплярів)

студентам – на термін до двох місяців (кількість – не більше 10 екземплярів)

 

Художня література видається всім читачам університету, крім студентів заочного навчання, на термін до 20 днів, не більше 5 екземплярів.
Читач може продовжити термін користування документами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.


Якщо документи не повернуті в зазначений термін, то бібліотека може застосувати адміністративні міри:

позбавити права користування абонементом постійно, на рік чи на місяць;

перевести читача на обслуговування тільки в читальному залі.

 

Права читачів

Читачі бібліотеки (студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад , науковці, слухачі курсів, співробітники університету) мають право:

одержувати повну інформацію про склад бібліотечних фондів через електронний каталог, систему каталогів, картотек і інші форми бібліотечного інформування;

одержувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації;

одержувати в тимчасове користування будь-який документ із бібліотечних фондів;

одержувати документи чи їхні копії по міжбібліотечному абонементу з інших бібліотек на умовах фондоутримувачів.

 

Обов’язки читачів

 

Дотримуватись Правил користування бібліотекою. Читачі, що порушили Правила користування і заподіяли збиток бібліотеці, компенсують його в наступному порядку:
при втраті чи псуванні документа з фонду бібліотеки читачі зобов'язані замінити їх відповідно такими ж чи визнаними рівноцінними, у тому числі копіями втрачених документів, а при неможливості заміни - відшкодувати їхню індексовану вартість у триразовому розмірі. Вартість утрачених, зіпсованих документів визначається за цінами, що діють у сучасних ринкових умовах.
При порушенні термінів повернення документів, узятих у тимчасове користування, зобов'язаний відшкодувати неустойку відповідно до Правил чи користування можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на терміни, встановлені адміністрацією.
При одержанні документів ретельно їх переглянути й у випадку виявлення яких-небудь дефектів сповістити про це бібліотекаря, що зобов'язаний зробити відповідні позначки на документі, що видається. У противному випадку, читач несе відповідальність за всі дефекти, виявлені при здачі літератури.

Дбайливо відноситися до документів з фонду бібліотеки: не робити в них ніяких заміток, позначок, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо документи не записані в читацькому формулярі, повертати їх у встановлений термін. Не порушувати розміщення фонду у відділах з відкритим доступом, не виймати картки з каталогів і картотек, не робити на них позначки.

Щорічно на початку навчального року читач зобов'язаний пройти перереєстрацію з пред'явленням усієї літератури, що числиться за ним. Читачі, що не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.
На час літніх канікул студенти зобов'язані здати всі узяті ними книги й інші матеріали.
При вибутті з університету читач зобов'язаний повернути в бібліотеку книги, що числяться за ним.
Читачу забороняється передавати свій студентський квиток і службове посвідчення іншим особам і користуватися чужими.