^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Зав. відділом -

Заєць Ірина Георгіївна

Тел.:

513-10-90
531-48-21
11-36

Зав. сектором комплектування -

Чап'юк Тетяна Миколаївна

Тел.:

11-33

Головний бібліотекар сектору систематизації -

Полторацька Наталія Семенівна

Тел.:

11-36

Вiддiл комплектування, каталогізації та систематизації літератури здійснює повне й оперативне комплектування фонду бібліотеки літературою та іншими джерелами інформації. Відділ забезпечує поточне комплектування і доукомплектування бібліотечного фонду у відповідності з навчальними планами і програмами університету, згідно замовлень кафедр університету для забезпечення навчального процесу та наукової роботи. Серед пріоритетних напрямів комплектування фонду бібліотеки – навчальні видання та посібники, наукова література з питань торгівлі та економіки.

Відділ веде книгу сумарного обліку (рух фонду), інвентарні книги, веде картотеки замовленої літератури, картотеки підручників, розподіляє літературу по відповідним підрозділам бібліотеки, формує електронний, алфавітні та систематичні каталоги, вводить новi рубрики до електронного каталогу, організує наукову обробку документів, здiйснює технічну обробку документів, редагує карткові каталоги бібліотеки, проводить списання літератури тощо. Виконує довідки про наявність документів у фонді, здiйснює передплату періодичних видань для підрозділів університету та бібліотеки. Прийом, облік, реєстрація одержаних документів здійснюється в відділі як в традиційній формі, так і в автоматизованому режимі за допомогою АБІС “УФД/Бібліотека”.

Режим роботи:

Понеділок – п’ятниця

9.00 - 17.00