^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

  Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету є науковим, культурно-освітнім, інформаційно-навчальним структурним підрозділом  з універсальними фондами документів, що забезпечує реалізацію інформаційних потреб користувачів та формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів. Основна мета діяльності бібліотеки КНТЕУ – якісне та своєчасне інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального, виховного та науково-дослідних процесів.
 Заснована у 1948 році як бібліотека філії Донецького інституту радянської торгівлі.
 З 1966 року – бібліотека Київського торговельно-економічного інституту. Сучасна назва з 1994 року. З 1966 по 1987 рік директором бібліотеки була Ващенко Зінаїда Леонтіївна. З 1987 року директор бібліотеки - Шестопалова Лілія Сергіївна.
Бібліотека розташована в окремому приміщенні, займає площу 4565,95 м2. В структурі бібліотеки - 9 відділів. В бібліотеці створено комфортні умови для користувачів інформації. До їх послуг – абонементи наукової, навчальної, художньої літератури, читальний зал, читальний зал періодичних видань,  мультимедійна бібліотека, зал дисертацій,  зал нових надходжень, зал іноземної літератури, сектор методичних видань, зал каталогів, довідково-бібліографічний відділ.
  Бібліотечний  фонд складаює понад 1 420 тисяч примірників. Бібліотека отримує близько 200 назв періодичних видань щорічно.
  З 1999 року впроваджено комп'ютеризацію бібліотечних процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Створено електронний каталог, надається інформація по ньому, введено автоматизоване довідково-інформаційне обслуговування, книговидача, обслуговування читачів, облік бібліотечних фондів.
Бібліотека КНТЕУ активно працює з бібліотеками навчальних закладів, які входять до структури Університету, надаючи їм методичну допомогу у формуванні книжкових фондів та організації обслуговування читачів.
  Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю Університету, комплектується найновішими виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, товарознавства, торгівлі,  інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями університету (підручники, посібники, методичні рекомендації й вказівки з багатьох навчальних дисциплін).