^Назад до Верху

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Наукова бібліотека Київського Національного торговельно-економічного університету - культурно-освітня установа. Підпорядкована Міністерству освіти й науки України. Заснована 1948 року як бібліотека філії Донецького інституту радянської торгівлі (книжкові фонди - 20 тисяч примірників). Від 1966 року – бібліотека Київського торговельно-економічного інституту. Сучасна назва від 1994 року. З 1966 року по 1987 рік директором бібліотеки була Ващенко Зінаїда Леонтіївна. З 1987 року директор бібліотеки - Шестопалова Лілія Сергіївна.

Бібліотека розташована в окремому приміщенні, яке займає площу 5600 м2. В структурі бібліотеки - 9 відділів. В бібліотеці створено комфортні умови для користувачів інформації. До їх послуг - 7 читальних залів, абонементів, МБА, спеціальні сектори: мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал каталогів та електронної інформації. Книжкові фонди складають понад 1 427 тисяч примірників, із них майже 920 тисяч в активному використанні; з них близько 970 тисяч примірників підручників, близько 370 тисяч примірників наукової літератури, 300 назв періодичних видань. Щорічне поповнення фонду - до 60 тисяч примірників. Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю Університету, комплектується найновішими виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, інформаційних систем і технологій, правничою та суспільно-політичною літературою, періодичними виданнями, методичними та інформаційними матеріалами; виданнями університету (підручники, посібники, методичні рекомендації й вказівки з багатьох навчальних дисциплін).

Головна функція бібліотеки - інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів вузу. Бібліотека працює в тісному контакті з деканатами, кафедрами , іншими підрозділами університету, проводячи спільні інформаційні заходи. В штаті бібліотеки - 45 бібліотекарів, які щороку видають понад 870 тисяч документів 43,5 тисячам користувачів. Середньорічне відвідування - понад 352 тисячі читачів.

З 1995 року впроваджено комп'ютеризацію бібліотечних процесів, автоматизацію всіх технологічних циклів на основі програмного забезпечення “УФД/Бібліотека”. Створено електронний каталог, надається інформація по ньому, введене автоматизоване довідково-інформаційне обслуговування, книговидача, обслуговування читачів, облік бібліотечних фондів. Сформовано відділ автоматизації, встановлено 101 персональний комп’ютер. Комп’ютери об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі університету. Забезпечено доступ до вітчизняних та зарубіжних ресурсів через Інтернет.

Сьогодні автоматизована бібліотечна інформаційна система бібліотеки пропонує читачам такі бази даних: понад 150 тисяч назв документів в електронному каталозі книг та статей, “Періодичні видання“ , “Праці викладачів КНТЕУ”, повнотекстові бази “Нормативні акти України” та інформаційні списки на допомогу навчальному процесу. Розпочато створення Електронної бібліотеки навчальних посібників.

Важливим в роботі бібліотеки є організація доступу до повнотекстових ресурсів світової мережі.