foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

  Відділ довідково-бібліографічного обслуговування – структурний підрозділ бібліотеки, який займається індексуванням наукових праць викладачів та студентів за таблицями Універсальної десяткової класифікації (УДК), забезпечує  ведення електронного каталогу статей в автоматизованій системі “УФД/Бібліотека”. Допомагає користувачам отримати необхідну інформацію за темою, поповнює базу даних періодичних видань та наукових праць викладачів університету, збірників наукових праць, періодичних видань з усіх галузей знань, виконує бібліографічні довідки за певною темою.

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет