foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Завідувач відділом - Заєць Ірина Георгіївна

Тел. 531-31-36
        531-48-21
      11-36; 11-33

    Вiддiл комплектування, каталогізації та систематизації літератури  здійснює повне й оперативне комплектування фонду бібліотеки літературою та іншими джерелами інформації. Відділ забезпечує поточне комплектування і доукомплектування бібліотечного фонду у відповідності з навчальними планами і програмами університету, згідно замовлень кафедр університету для забезпечення навчального процесу та наукової роботи, здiйснює передплату періодичних видань для підрозділів університету та бібліотеки. Прийом, облік, реєстрація одержаних документів здійснюється у відділі в автоматизованому режимі за допомогою АБІС “УФД/Бібліотека». Серед пріоритетних напрямів комплектування фонду бібліотеки – навчальні видання та посібники, наукова література з питань торгівлі та економіки.

 

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет