foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Зал Bibliometrics надає вільний доступ в режимі он-лайн до:

  • вітчизняних та світових повнотекстових баз даних;
  • наукометричних дослідницьких платформ: SCOPUS, Web of Science тощо;
  • передплачених електронних журналів і газет.

Студенти та науковці отримують консультацію з реєстрації та по роботі в базах даних.

В залі можно попрацювати з електронним каталогом бібліотеки ДТЕУ, ознайомитись з новими надходженнями періодичних видань в друкованому та електронному вигляді.

Тут встановлено 8 сучасних комп’ютерів. Для індивідуальної роботи з літературою або власними гаджетами. – зручне ергономічне комп’ютерне крісло.

Бібліоме́трія – використання математичних та статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань, та ін.) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства і взаємного впливу публікацій.

bibliom 2

Copyrigcht © 2024   © Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет